Matrícula de Curs de Valencià Bàsic – Universitat Popular Els Orriols

Matrícula de Curs de Valencià Bàsic – Universitat Popular Els Orriols

OBJECTIU GENERAL
Gaudir d’aprendre valencià i millorar el nivell de l’alumnat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Millorar els coneixements de valencià per part dels estudiants i motivar-los per usar la llengua com a vehicle de comunicació.
Incentivar la utilització de recursos lingüístics per capacitar en l’ús del valencià.

CONTINGUTS
– Síl·laba.
– Diftongs i Hiats.
– Accents i vocals.
– El verb, temps simples.

METODOLOGÍA
Amb aquest curs es pretén que els alumnes adquirisquen més que continguts conceptuals uns procediments i unes actituds que els ajuden a optimitzar el seu dia a dia.
Tenint en compte aquest objectiu s’estableix una línia metodològica basada en els següents principis generals:
– Partir de l’experiència personal de cada alumne i alumna.
– Potenciar al màxim la participació de l’alumnat.
– Atendre a les peculiaritats de cada persona.


Qui ho imparteix: Anna Albero Martínez i Eduard Comeig Ramírez. Professionals titolats i amb anys d’experiència en la formació de valencià.


Centres UP: UP Benimaclet, UP Camins al Grau, UP Els Orriols, UP Na Rovella i UP Palauet d’Aiora Espai Sociocultural.


Dates i horaris:

UP Benimaclet | Dimarts i dijous 17:00-19:00 h | INICI CLASSES 21/03/20223| FINAL CLASSES 16/05/2023 |

UP Camins al Grau | Dimarts i dijous 11:00-13:00 h | INICI CLASSES 23/03/20223| FINAL CLASSES 18/05/2023 |

UP Els Orriols | Dimarts i dijous 15:00-17:00 h | INICI CLASSES 21/03/20223| FINAL CLASSES 16/05/2023 |

UP Na Rovella | Dimarts i dijous 11:00-13:00h | INICI CLASSES 21/03/20223| FINAL CLASSES 16/05/2023 |

UP Palauet d’Aiora Espai Sociocultural | Dimarts i dijous 15:00-17:00 h | INICI CLASSES 23/03/20223| FINAL CLASSES 18/05/2023 |


Preu: 20 € el curs complet.


Observacions:

La plataforma d’inscripció d’este taller s’obrirà el 6/3/2023.

https://matricula.universitatpopular.com/

Mié 8 marzo
17:00
Santiago Rusiñol s/n Esquina San Juan Bosco (Alquería Albors)
Educación
Adultos
Compartir
()
¿Tienes una cuenta?

Filtros

Por temática

Filtros

Por temática
Por público
Por fecha
Seleccionar Fecha

Filtros

Tipo de Entidad

Filtros

Por temática

Filtros

Por temática

Filtros

Tipo de Entidad

Filtros

Por temática
Por público
Por fecha
Seleccionar Fecha

Filtros

Por temática
Por público